האוצר של אינדיאנה ג'ונס

המסע בעקבות האוצר האבוד.

כל התשובות לשאלותיך נמצאות אצלי.
זה הסיפור על תיבת הפנדורה של אינדיאנה ג'ונס

אומרים שאסור לתת לחתול לשמור על החלב
אבל מה אם הוא צמא, מה אם הוא רעב?
זו תיבת האוצר הגדולה בעולם.
ובתוכה נמצאת הברכה והקללה הגדולים מכולם.

אחרי המסע הארוך למציאת התשובה הנכונה
היא כבר ממש כאן, מתחת לאפך.
ומה אם תפתח מה אם נושאת היא
קללה ישנה, קללה עתיקה.
זו התשובה שעשויה לשנות את חייך.

זו עשויה להיות התרופה למחלה
אולי גם הרעל השקט
זה שיהרוג אותך בשנתך.
ואולי הפתרון האמיתי לבעיה.

לפתוח או לא לפתוח? זאת השאלה.
זהו המסע של אינדיאנה ג'ונס.
חוקר אוצר צעיר שהקדיש את כל חייו
רק כדי למצוא אותה
ועכשיו היא כבר כאן.

תיבת פנדורה.
האם למות לרגע ואולי להתחיל לחיות
או שמא לחיות את חייו ולמות מבפנים?

זאת השאלה, זו מהות החיים.
הוא עדיין לא אלוהים.
שמו הוא אינדיאנה ג'ונס החוקר הצעיר,
האיש הכי עני וגם האיש הכי עשיר.

תיבת פנדורה זה עתה נפתחה.
אם הוא רק באמת היה יודע
מה באמת נמצא בתוכה…

אני הברכה, אני הקללה. תיבת פנדורה.

#יש דברים שלא כדאי לדעת.

כלי נגישות